Det här är ett utkast till kommunikationspolicy. Det går bra att lämna synpunkter på den till Jacob Hallén fram till den 10 januari, då en tills vidare gällande version kommer att fastställas.

Piratpartiet i Göteborg har ett antal kommunikationskanaler till sitt förfogande. För att undvika förvirring är det viktigt att dessa kanaler används på ett konsistent sätt.

Piratpartiets forum

Göteborgs valkrets har en avdelning i Piratpartiets forum. I avdelningen skall vi ha en modererad tråd för kallelser och meddelanden. Tråden skall enbart innehålla officiella meddelanden och får inte användas för diskussioner.

Göteborgs Wiki

Wikin skall i första hand användas för hantering av dokument. Detta innefattar sådana saker som kommunikationspolicy, kommunalt valmanifest, rollbeskrivningar i ledningsgruppen och användarhandledningar.

Distriktets blogg

Bloggen skall användas för utlysning av aktiviteter och rapporter från evenemang som är av intresse för medlemmar utanför valkretsen. Detta kan t.ex. röra sig om seminarier och demonstrationer.

Epost

Epost ska användas som en komplementär kanal. All information som går ut via epost ska vara tillgänglig i en annan kanal. I första hand ska vi använda tråden på Piratpartiets forum som sådan kanal.

IRC

Kanalen #gothenburg på piratpartiets IRC-server används som allmän kontaktkanal för valkretsen. För att få vistas i kanalen skall man vara medlem i Piratpartiet. Skitsnack är tillåtet och vad som sägs i kanalen är strikt off-the-record. För projektplanering och djupare diskussioner bör en temporär kanal startas.

Diskussioner med konsekvenser av betydelse för ett stort antal av valkretsen medlemmar bör sammanfattas i en egen tråd i forumet för att möjliggöra synpunkter från andra än dem som frekventerar IRC-kanalen.

Speciella diskussioner på IRC kan också utlysas i förväg och bör då annonseras på forumet och i nyhetsbrevet, enligt nedan.

Skype

Skype används inte för valkretsens interna verksamhet.

Kallelser

Kallelser till möten, såväl fysiska som on-line skall postas i forum-tråden och bör gå ut som epost, helst med ordinarie nyhetsbrev enligt nedan. Möten betraktas som behörigen utlysta om kallelse har lagts upp i forumtråden inom laga tid. Om inte annat stadgas av centrala regler eller Piratpartiets stadgar gäller att fysiska möten skall utlysas med förslag till dagordning minst 2 veckor och högst 4 veckor i förväg. För online-möten skall mötet utlysas med kallelse och förslag till dagordning minst 1 vecka och högst 3 veckor i förväg.

Piratfika

Syftet med Piratfika är att valkretsens aktiva skall kunna träffas under gemytliga former och att intressenter på ett enkelt sätt ska kunna komma i kontakt med de aktiva i valkretsen. Piratfika hålls var annan vecka på Kafé Vanilj, Vasagatan 8.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev postas i forumet och skickas ut med epost var annan vecka, på måndagen samma vecka som Piratfika hålls. Nyhetsbrevet skall innehålla

Strävan skall vara att all viktig information ska förmedlas via nyhetsbrevet, och att inga extra utskick ska behövas.

Nyhetsbrevet produceras av informationsansvarige baserat på underlag från övriga befattningshavare och medlemmar. Deadline för material till en utgåva av nyhetsbrevet är söndag kl 18:00

Policyförändringar

Den här policyn är ett levande verktyg som kommer att förändras i takt med att våra behov ändras. Genomtänkta förändringförslag mottages tacksamt när som helst.