Kandidatur till Piratpartiets riksdagslistor

Jag heter Jacob Hallén och jag är ganska okänd för piratpartister utanför Göteborg. Jag blev medlem våren 2009 och min mest synliga insats för Piratpartiet hittills var ett föredrag om patent på IPC-forum. Jag är sedan länge engagerad i FFII (Föreningen för en Fri InformationsInfrastruktur), där jag har varit aktiv i kampen mot patent på mjukvara. Bland mina insatser finns ett remissvar till EU-kommissionen mot att förlänga upphovsrätten på musik till 90 år efter upphovsmannens död och en amicus-brief till EPO:s Extended Board of Appeal.

Jag är 51 år gammal och är styrelseordförande i ett IT-företag som utvecklar programvara för ärendehantering och arbetsorganisation. Tidigare har jag varit Teknisk Projektledare på Kungl.biblioteket, VD för ett internetföretag, lärare i programmering, egen företagare i elekronikbranschen och militär instruktör. Jag har gjort FN-tjänst på Cypern och i Libanon - vid båda tillfällena i officersbefattningar.

På det ideella planet har jag haft ett stort antal uppdrag som ordförande, kassör eller revisor i olika föreningar. Jag har flera gånger varit huvudarrangör för spelkonventet Gothcon och IT-konferensen Europython. Jag har sysslat med fri programvara sedan begreppet uppstod.

Jag är en bra strateg och förhandlare. Jag har en stor styrka i min analysförmåga och kan lätt sätta mig in i komplicerade dokument. Jag har stor erfarenhet av att läsa tekniska standarder, lagtexter, ekonomiska redovisningar med mera.

Mina politiska hjärtefrågor är medborgarrätt och patenträtt. Jag grundar min ideologi i filosofen Karl Poppers tankar om det öppna samhället och dess behov av att skyddas mot inre och yttre fiender, samt hans tankar om veteskaplig metodik.

Ska Piratpartiet nå riksdagen och lyckas få inflytande så behöver vi folk med varierande personliga egenskaper. Jag ser mig själv som en målinriktad person, samtidigt som jag är prestigefri. Jag älskar att se andra människor lyckas och att hjälpa dem lyckas. Jag tror jag har en hel del värdefullt att tillföra till Piratpartiets laguppställning.

Privat så är jag sambo med Laura Creighton, en kanadensiska som nyligen blivit svensk medborgare. Hon är minst lika aktiv som jag i patentfrågor. Hon har varit vice ordförande i FFII och är medförfattare till FFII:s inlaga till United States Supreme Court angående Bilski-överklagandet. Jag har ett litet finger med i den inlagan själv.

När jag inte ägnar mig åt aktivism och datorer så odlar jag ett ganska stort antal intressen. Jag och min sambo paddlar havskajak. I somras gjorde vi en tur från Göteborg upp till Koster nära norska gränsen och tillbaka. Vintertid blir det skidor utför. Motionen är nödvändig för mat och vin är en stor passion. Läsning, sällskapsspel, Göteborgs Tolkienförening och klassisk musik är annat som får ta tid. För att hinna med allt detta så har jag inte någon TV. Jag har inte heller någon bil. För de få gånger på året som jag behöver en bil så är jag medlem i Göteborgs Bilkoop.

Läs mer på min blogg